User Tools

Site Tools


all_in_one_27_cali

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

all_in_one_27_cali [2017/10/27 20:36] (current)
176.103.56.199 created
Line 1: Line 1:
 +====== all in one 27 cali ======
 +Reklamy flash są składnikiemmarketingu wirtualnego. Ich zadaniem jest skupienie uwagi poprzez stworzenie zaciekawiającego wyniku. W Macromedia Flash MX wybiera się warstwę oraz grubość linii. Następnie rysuje się tło. Shift i lewy klawisz myszy narysują prostą linię. Jeśli tło się nie uda, to naciskamy CTRL oraz Z. Klika się na kłódkę u góry, aby przypadkiem nie wymazać tła gumką. Następnie wybieramy rozmiar pędzla oraz tworzymy nową warstwę. Rysujemy ludka biegającego oraz skaczącego. Istotne, żeby widzieć poprzednią klatkę. Aby dodać nową klatkę naciskamy ​ F7. W taki sposób mamy prostą animację, czyli ludzika biegającego w takt muzyki. Jest to jedna z najprostszych animacji, którą jednak można umieścić na własnej stronie internetowej. Polecamy serdecznie kreowanie takich nieskomplikowanych,​ lecz efektownych animacji. Staną się one ozdobą strony internetowej a także skoncentrują wzrok osób taką stronę odwiedzających. Umożliwią zdobycie konsumenta, a to jest najważniejsze. [[http://​blag.pl|all in one 4k]]
  
all_in_one_27_cali.txt · Last modified: 2017/10/27 20:36 by 176.103.56.199