User Tools

Site Tools


kamera_4k_eken

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

kamera_4k_eken [2017/11/04 21:57] (current)
104.238.169.19 created
Line 1: Line 1:
 +====== Kamera 4k Eken ======
 +[[http://​eken.co.pl|Eken]]
 +Przygotowywanie oraz integracja tego załatwienia jest wprost imponujący uwagi. Natychmiast mówi się w oczy na tłu, jakie jest utworzone w języku fantasy - w dolnej partii metalu, a na masie jest wiecznie wyczekiwany aparat. Po obu stronach AEE S71T Plus skutecznie położyć pilota i opuszczany wyświetlacz. Wizualnie aparat wygląda dużo niż preferowane,​ chociaż, oczywiście,​ kwestia gustu, ale ciemne i zwykłe klimaty panujących całkiem dobre. Na wysokiej części dania ma niski ekran jest przedstawiany status. Również przycisk „record” i „stop”. Jako portów HDMI i mini-USB, że, jak także gniazdo pozostawione do microSD, zamknięto gumowym korkiem. Nawiasem mówiąc, chcę podkreślić,​ że zajmuje mini-USB, zamiast mikro - wszystko ze motywu na harmonię z urządzeniami do Go Pro. Poniżej, z przypadkiem gwintu statywu, prosty jako zatrzask do wyjmowania akumulatora. Kolejnym dobrym faktem - w sklep zespołu wchodzą dwie przezroczyste powieki - aby ustawić ekran a wolny.
  
kamera_4k_eken.txt · Last modified: 2017/11/04 21:57 by 104.238.169.19